Aubergine-oogst automatisering

Voor het oogsten van aubergines wordt veelal gebruik gemaakt van stalen oogstwagens die handmatig worden voortbewogen. Het proces van de aubergine-oogst kunnen we deels automatiseren.

Hoe werkt het?

  • De lege kisten staan op de oogstwagen, eventueel op een verhoogd onderstel. De oogster neemt de wagen mee over de buisrail en vult de kisten.
  • De volle wagens worden verzameld op het pad. Met behulp van een handgestuurde of elektrotrekker worden volle wagens naar de verwerkingsruimte gereden.
  • Hier worden de transportwagens voor de opduwer gepositioneerd, die ze vervolgens onder een kraan plaatst welke de wagens automatisch leegt.
  • De kisten worden met behulp van de kraan op een transportband gezet en naar de sorteerder vervoerd.
  • De sorteerder leegt de kisten en legt de aubergines op de sorteerband.
  • De lege wagens met kisten gaan weer terug naar de teeltruimte waar de cyclus weer van voor af aan begint.

Bekijk de video voor een compleet beeld van de aubergine automatisering.